ההערכה העצמית של אדם את עצמו – היא כוח שבונה או הורס את חייו

הערכה עצמית אינה תלויה בשום מדד אובייקטיבי. יש אנשים הבטוחים בערך עצמם, ויש המטילים ספק בערך עצמם. אלה המפקפקים בערכם – יתקשו לשכנע את הסביבה בערכם, בעוד אלה הבטוחים בערכם – יגרמו לכל הסובבים להאמין בהם. ככל שזה מרגיש "לא פייר" – מתנהל עולמנו על פי החוק שדומה מושך דומה, ובהקשר זה – האדם המפקפק בערכו מושך אליו ביקורת, בעוד האדם המאמין בערכו – ממגנט אליו הערכה.

ההערכה העצמית שלנו תלויה בהערכה לה זכינו בילדותנו ולאורך חיינו, בהערכה או בביקורת ובזלזול שהופנו אלינו. היא תלויה באמונות שנחרטו במוחנו ובדנ"א שלנו והתגבשו בתוכנו לגבי ערכנו, באמירות הפנימיות שלנו לעצמנו.

כדי שנוכל לעשות שינוי בהערכה העצמית שלנו עלינו לחקור ולגלות בתוכנו את האמירות הפנימיות שהתפתחו בנו לגבי מי שאנחנו. רק כך נוכל להתחיל במלאכת שחרור האמונות השליליות מתוכנו, בדרכנו אל הערכה עצמית חיובית, שתפתח את חיינו אל הרגשה טובה ומימוש עצמי.

הטיפול בהערכה העצמית עוסקת בזיהוי האמונות השליליות המעיבות על חיינו, בטכניקה המאפשרת לשחרר אותן מתוכנו ובאופן בו ניתן לשתול אמונות חיוביות במקומן.