כוחן של הולוגרמותהגיע אלי איש צעיר וסיפר שהתגרש מאשתו אבל הצליח לשמור קשר משמעותי וטוב עם בנו. לפני חצי שנה חלה התרחקות, הילד המתבגר הפסיק להגיע לפגישות עמו. האב נפגע מאד וקיבל הפרעות בקצב הלב. הוא התייאש מהאפשרות להיות בקשר עם הילד, הפסיק לנסות לראות את הילד וטיפל רק בבריאותו.

האב הגיע לטיפול מתוך כאב וייאוש לאחר שלמרות הפגיעה חזר לנסות להיות בקשר. הילד הבריז וגם שיקר לו. האב הרגיש שאינו יכול לעמוד בכך. הוא היה בכאב צורב מהתנהגות הילד כלפיו, מהתרחקות הילד האהוב ממנו.

הטיפול עסק בזיהוי ושחרור פחדים ואמונות שליליות המאפילות על הקשר שלו עם הילד. סביב כל פחד וכל אמונה שזיהינו עשינו עבודת גוף – נפש דרך שיטת EFT. ביקשתי שיספר לי על הפנים החיוביות של הבן, על מה שהוא אוהב בו. כשסיפר, נהרו פניו. ביקשתי שידמיין את בנו על כל יכולותיו ומעלותיו בעתיד, והוא ראה הולוגרמה מלאה אור, דמות טובה ומיטיבה. הצעתי שישדר כל בקר את אהבתו ואת מה שהוא רואה בעיני רוחו לבנו. האב חזר אל תמונות ו"שידר" בכל בקר חיוביות אל בנו. כשנפגשו, דיבר אל בנו והביע את אמונתו בו. היה מפגש של קרבה.

בתהליך שנמשך חודשים ספורים עם עליות וירידות חזר הילד אל קשר של אמון ואהבה עם האב. הפעם נבנה הקשר ממקום בוגר ועצמאי יותר של האב ושל הבן. עיני האב חזרו לזרוח.

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar